آموزش وردپرس

فرهنگی و اجتماعی

مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیلان:

غرامت ۱۱ میلیاردی بخش چای پرداخت نشده است

چای کاران

مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیلان گفت: 10 میلیارد و 700 میلیون تومان مربوط به غرامت بیمه محصول چای است و تاکنون حتی ریالی در بخش غرامت چای پرداخت نکردیم.

ادامه نوشته »