واکسن پاستو کووک | پایگاه اطلاع رسانی گیل نویس
تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳

واکسن پاستو کووک

۰۳بهمن
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۴ بهمن)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۴ بهمن)

فهرست بیش از 220 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز دوشنبه (2 بهمن ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۴دی
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۲۵ دی)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۲۵ دی)

فهرست بیش از 215 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (25 دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۰دی
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۱۱ دی)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۱۱ دی)

فهرست بیش از 205 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (11 دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۹آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (سه‌شنبه، ۳۰ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (سه‌شنبه، ۳۰ آذر)

فهرست بیش از 209 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز سه‌شنبه (30 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۸آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۲۹ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۲۹ آذر)

فهرست بیش از 211 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز دوشنبه (29 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۹آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۲۰ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۲۰ آذر)

فهرست بیش از 200 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (20 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۷آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه، ۱۸ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه، ۱۸ آذر)

فهرست 193پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز پنجشنبه (18 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۷آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه، ۱۷ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه، ۱۷ آذر)

فهرست 204 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز چهارشنبه (17 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۴آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۱۵ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۱۵ آذر)

فهرست ۲۰۰ پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز دوشنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۳آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (یکشنبه، ۱۴ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (یکشنبه، ۱۴ آذر)

فهرست 229 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز یکشنبه (14 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

برچسب‌ها