واکسن آسترازنکا | پایگاه اطلاع رسانی گیل نویس
تاریخ : پنج شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۲

واکسن آسترازنکا

۲۲اسفند
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (دوشنبه، ۲۳ اسفند)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (دوشنبه، ۲۳ اسفند)

فهرست 225 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز دوشنبه (23 اسفند ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۳اسفند
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (شنبه، ۱۴ اسفند)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (شنبه، ۱۴ اسفند)

فهرست 221 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (14 اسفند ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۸بهمن
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه، ۲۸ بهمن)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه، ۲۸ بهمن)

فهرست بیش از 203 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز پنجشنبه (28 بهمن ۱۴۰۰) اعلام شد.

۰۳بهمن
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۴ بهمن)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۴ بهمن)

فهرست بیش از 220 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز دوشنبه (2 بهمن ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۴دی
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۲۵ دی)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۲۵ دی)

فهرست بیش از 215 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (25 دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

۱۰دی
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۱۱ دی)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه، ۱۱ دی)

فهرست بیش از 205 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (11 دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

۰۴دی
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (یکشنبه، ۵ دی)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (یکشنبه، ۵ دی)

فهرست بیش از 205 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز یکشنبه (5 دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

۳۰آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه، ۱ دی)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه، ۱ دی)

فهرست بیش از 206 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز چهارشنبه (1 دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۹آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (سه‌شنبه، ۳۰ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (سه‌شنبه، ۳۰ آذر)

فهرست بیش از 209 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز سه‌شنبه (30 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

۲۸آذر
لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۲۹ آذر)

لیست پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه، ۲۹ آذر)

فهرست بیش از 211 پایگاه تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز دوشنبه (29 آذر ۱۴۰۰) اعلام شد.

برچسب‌ها