آموزش وردپرس
عضو شورای شهر رشت خبر داد:

موافقت با احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس در رشت

به گزارش سرویس اجتماعی «گیل نویس»، دریکصد ونود ودومین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت بودجه پیشنهادی  سازمان عمران شهرداری رشت برای چهارمین بارمتوالی بررسی ومورد مخالفت قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت اظهارکرد: باتوجه به اتفاقاتی که درسالهای گذشته درحوزه عمران اتفاق افتاد با بودجه پیشنهادی سازمان برای سال جاری مخالف هستم.

سید امیر حسین علوی افزود:باتوجه به عملکرد سازمان عمران طی چند سال اخیر همه اعضای کمیسیون براین باورهستیم که سازمان عمران توان تحقق این بودجه پیشنهادی را ندارد.

وی بااشاره به اینکه شورا از افزایش درآمدها توسط سازمانهای شهرداری رشت خوشحال خواهدشد تصریح کرد:بودجه  ۷۸ میلیارد تومانی پیشنهادی سازمان عمران شهرداری رشت باواقعیت فاصله بسیاری داردواین بودجه در شرایطی مطرح شده که شهرداریهای مناطق رشت همچنان بطور مستقیم موضوع آسفالت را پیگیری میکنند .

علوی افزود:باتوجه به مناقصات انجام شده و بررسی عملکرد سازمان عمران توسط کارشناسان  بودجه ۴۴ میلیارد تومانی برای این سازمان در سال جاری پیشنهادشده است وبه مدیرعمران شهرداری رشت توصیه میکنم  بودجه واقعی را مطرح کند.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت بابیان اینکه ۴۴ میلیارد تومان رقم قابل توجهی است گفت:امیدواریم بااین مصوبه شاهد متمم بودجه باشیم .

علوی تصریح کرد:سازمان عمران شهرداری رشت موظف است تا اواسط هفته آینده بودجه پیشنهادی کارشناسی شده را به صحن کمیسیون برنامه وبو دجه شورای رشت ارسال کند.

باموافقت اعضای کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهرمقررشد اواسط هفته آینده بودجه ۴۴ میلیارد تومانی سازمان عمران شهرداری رشت جهت بررسی به صحن کمیسیون ارسال ومورد بررسی قرار بگیرد.

موافقت با احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس

در ادامه این جلسه لایحه احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس جدید در رشت مطرح ومورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت در خصوص این لایحه اظهارکرد:مدیر عامل سازمان حمل ونقل وبارمسافر شهرداری رشت بایدضروریات این لایحه را مطرح نماید .

سید امیرحسین علوی افزود:باتوجه به تعداد اتوبوسهای فعال در رشت ضرورت احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس باید از طرف مدیر عامل سازمان توجیه شود.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل وبارمسافرشهرداری رشت در این جلسه اظهارکرد:در رشت معضلی بنام حمل ونقل وجود دارد وبرای رسیدن به حمل ونقل مناسب باید زیر ساختها رعایت شود.

آرش امیرلو افزود:یکی از این زیرساختها در حمل ونقل تعداد اتوبوسها به تعداد کافی در سطح شهرمی باشد وبا اقدامات انجام شده طی شش ماه آینده شاهد افزایش ناوگان اتوبوسرانی در رشت خواهیم بود.

وی افزایش ایستگاههای اتوبوس را یکی دیگر از زیرساختهای مورد نیاز حمل و نقل دانست و تصریح کرد: این ایستگاهها در نقاط مختلف رشت جاری و ساری خواهند بود و میتوانیم بعنوان یک درآمد پایدار به آنها نگریست.

امیر لو افزود: درج آگهی های تبلیغاتی روی ایستگاههای اتوبوس در سطح رشت می تواند درآمد مالی مناسبی برای شهر ایجاد نمایدوشهررشت به لحاظ منظر و زیباسازی گنجایش این تعداد ایستگاه اتوبوس را دارد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت اظهارکرد: بهسازی و نوسازی ایستگاههای اتوبوس درحوزه منظرشهری میتواند تاثیرگذارباشد.

نرجس محجوب افزود:یکی از دغدغه های فعلی پوشیده شدن پل های عابر پیاده رشت با بنرهای تبلیغاتی است که در این خصوص نقدهای فراوانی مطرح می باشد.

وی بااشاره به اینکه حس امنیت تردد از روی پل های عابرپیاده وجود ندارد تصریح کرد:وقتی تمام سازه پل توسط بنرهای تبلیغاتی پوشانده شده است شهروند ترجیح می دهد خطر بروز تصادف را متحمل شده واز فضایی که نسبت به امنیت آن اطمینان خاطر ندارد استفاده نکند.

محجوب بابیان اینکه تبلیغات محیطی ضوابط خاصی دارد تصریح کرد: بنده اخیرا فضای تبلیغاتی تهران را رصد کردم و متوجه شدم که تبلیغات در آنجا به شدت کاهش یافته و حتی در بزرگراهها نیز رویه تغییر کرده است.

محجوب افزود:در منظرشهری باید به کم کردن زواید شهری پرداخت ویکی از این مباحث در حوزه تبلیغات محیطی می باشد.

وی در ادامه گفت: ایستگاههای اتوبوس فضای مناسبی جهت انجام تبلیغات محیطی است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت در خصوص لایحه احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس در رشت افزود: متاسفانه سازه های تبلیغاتی در رشت دارای ایرادات فراوانی بوده و اکثرا کثیف وکج وکوله می باشند.

سید امیرحسین علوی افزود:واقعیت این است که خیلی از شرکتهای تبلیغاتی به این مبحث توجه نمی کنند .

در ادامه رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت گفت:با توجه به اینکه دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت به سازمان سرمایه گذاری تغییر ماهیت داده است بنابراین  دیدگاههای سازمان نیز تغییر یافته است.

مریم گل احضار افزود: طبق اساسنامه ما میتوانیم در شهرهای دیگر نیز به منظور سرمایه گذاری ورود کنیم و حتی میتوانیم برروی املاک شخصی افراد نیز برنامه ریزی داشته باشیم.

وی بااشاره به اینکه فضای تبلیغاتی درحال تغییر است تصریح کرد: انجام تبلیغات برروی ایستگاههای اتوبوس به تنهایی برای سرمایه گذار جذاب نیست و متاسفانه روند طولانی تصمیم گیریها در پروژه های سرمایه گذاری موجب بی انگیزگی آنان خواهد شد.

درادامه این جلسه عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی رشت با اشاره به لایحه احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس در رشت اظهارکرد:احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس در رشت بارها در هیات سرمایه گذاری بررسی شد و باتوجه به اینکه بازسازی ایستگاههای اتوبوس از اهمیت بالایی برخوردار است با این موضوع موافقت شد.

محمد حسین واثق کارگرنیا افزود:با توجه به پروژه های پنجاه میلیارد تومانی که اخیرا در شهرداری رشت رقم خورده است به این نتیجه رسیدیم که شهرداری رشت مشکلات مالی گذشته را ندارد و می تواند در خصوص احداث ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس وارد عمل شود.

وی بابیان اینکه هزینه احداث ایستگاههای اتوبوس سه میلیارد تومان برآورد شده است تصریح کرد: درشرایط فعلی ودرمقایسه با پروژه های پنجاه میلیارد تومانی شهرداری رشت مشکلی برای چنین مبلغی ندارد و نباید نگران روند کار باشیم.

کارگرنیا با اعلام اینکه شهرداری رشت باید مشوق شهروندان در بهره مندی از حمل ونقل عمومی باشد گفت: شهرداری باید نسبت به ایجاد ایستگاههای اتوبوس وارد عمل شود و با ارائه خدمات مناسب در بخش حمل ونقل عمومی مشوق شهروندان در این خصوص باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهررشت نیز با اشاره به ضوابط بودجه سال ۹۵ اظهارکرد: در ضوابط بودجه سال ۹۵ به شهرداری رشت مجوز ایجاد ایستگاههای اتوبوس از محل واگذاری تبلیغات داده شده است.

 علوی افزود:بنده معتقدم شهرداری رشت هرچه سریعتر ساخت ایستگاههای اتوبوس از طریق واگذاری تبلیغات براساس طرحی که به تائید سازمان سیما ومنظربرسد را آغازکند.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل وبار مسافرشهرداری رشت نیز در این خصوص گفت: متاسفانه سال گذشته ردیف عمرانی سازمان حذف شد و مابودجه عمرانی نداریم.

آرش امیرلو افزود: اگر شرایط احداث ایستگاههای اتوبوس برای سازمان فراهم شود میتوانیم از آن بعنوان درآمدی پایدار بهره مند شویم.

در خاتمه این جلسه مقرر شد شهرداری رشت باجانمایی دقیق، ساخت ۱۰۴ایستگاه اتوبوس را از طریق واگذاری تبلیغات سازه پیگیری کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code