در متن این حکم آمده است: «با عنایت به تصمیم قاطع حزب اعتدال و توسعه مبنی بر حمایت از نامزدی جناب آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، به مو جب این حکم جناب عالی به عنوان مسئول ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه در استان گیلان منصوب می شوید

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ی امکانات و منابع انسانی در انجام وظیفه خطیری که برعهده گرفته اید، موفق و موّید باشید»

گفتنی است در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، دکتر کیوان محمدی «رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب اعتدال و توسعه در گیلان» را برعهده داشته  که در دوره پیش رو  به جهت تصدی پست اجرایی، مسوولیت ستاد را به محمد ابراهیم نصر سپرده است.

انتهای پیام/دیار میرزا